Οι περισσότεροι οργανισμοί ή εταιρίες δεσμεύουν ετησίως πολλούς οικονομικούς πόρους για αποθήκευση εγγράφων σε χαρτί, όπως πρακτικά συνελεύσεων, εγχειρίδια σεμιναρίων, manuals, σχέδια, βιβλία κλπ. Εμείς έχουμε τη λύση...

H ICC, σε συνεννόηση με τον πελάτη, μπορεί να ψηφιοποιήσει (scanning) τους όγκους των χαρτιών και να τα μετατρέψει από άχρηστα και μη λειτουργικά, πλέον, σε χρήσιμα και επεξεργάσιμα, δίνοντάς τους ηλεκτρονική μορφή και αποθηκεύοντάς τα σε αρχεία
(δισκέτες, cd, zip).

Δημιουργείται, δηλαδή, μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και με αυτόν τον τρόπο έχετε άμεση πρόσβαση στα κείμενά σας όποτε θελήσετε, κερδίζοντας χρόνο και κόπο. Επιπλέον, η μεταξύ μας συνεργασία γίνεται κι αυτή ευκολότερη, αφού η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μπορεί (κατόπιν δικής σας επιθυμίας) να βρίσκεται και στον χώρο μας, επιταχύνοντας έτσι τις διαδικασίες εκτύπωσης (Print on demand).