Η επανάσταση στην ψηφιακή τεχνολογία, εφαρμόστηκε -όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο- και στην εκτύπωση.

Στον τομέα αυτό, η ICC προσφέρει λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, από την εταιρία που θέλει να κάνει μια απλή ή σύνθετη παρουσίαση προϊόντων ή υπηρεσιών, μέχρι τον εκδοτικό οίκο που επιθυμεί την ολοκληρωμένη επιμέλεια των βιβλίων της.

Η ασύγκριτη ποιότητα της ψηφιακής εκτύπωσης στους τομείς που ήδη αναφέρθηκαν (αφίσας, σχεδίων, έγχρωμης ή ασπρόμαυρης εκτύπωσης οποιασδήποτε διάστασης), προσφέρει στους πελάτες μας την επαγγελματική εικόνα που επιθυμούν για το προφίλ της εταιρίας τους αλλά και για τους ίδιους.

Με τη μέθοδο Print On Demand (P.O.D.), η κατά ζήτηση παραγωγή των εντύπων ή εγχειριδίων, δίνει στους πελάτες μας τη δυνατότητα της ευελιξίας, χωρίς συμβιβασμούς στο χρόνο παράδοσης και την ποιότητα εκτύπωσης.