Κατανοώντας τις ανάγκες του επιχειρηματικού γίγνεσθαι και την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για περισσότερο χρόνο, η ICC δεν περιορίζεται μόνο στην εκτύπωση.

Με τμήμα D.T.P. (Desk Top Publishing) και Προεκτύπωσης, μπαίνουμε δυναμικά στον χώρο του εντύπου καλύπτοντας και σ' αυτόν τον τομέα τον πελάτη προσφέροντάς του άμεσες, οικονομικές και - κυρίως - ποιοτικές λύσεις.